Go To Content
Share
mobile_menu
:::

Dạy & thi tiếng Hoa

Hướng dẫn đăng kí thi TOCFL tại Văn phòng Đài Bắc Hà Nội 友善列印
Data Source: 駐越南代表處教育組電話:越南 電子信箱:tweduvn@gmail.com

Thí sinh tải file đính kèm bên dưới để nắm được cách đăng kí thi TOCFL trực tuyến tại Văn phòng Đài Bắc Hà Nội.

Văn phòng Đài Bắc Hà Nội KHÔNG nhận đăng kí trực tiếp / đăng kí qua điện thoại / đăng kí qua email.

Hướng dẫn mở tài khoản đăng kí dự thi: Huong_dan_mo_tai_khoan_dang_ki_thi_TOCFL.pdf

Hướng dẫn đăng kí dự thi khi đã có tài khoản: Huong_dan_dang_ki_thi_TOCFL_khi_da_co_tai_khoan.pdf

上版日期:2023-02-14

:::
Khép kín Bật