Go To Content
Share
mobile_menu
:::

Giới thiệu

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam


Mục đích thành lập

Trung tâm dữ liệu giáo dục do Bộ giáo dục Đài Loan thành lập, nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giao lưu vă n hóa giáo dục giữa các trường Đại học Đài Loan và Việt Nam. Hiện nay trung tâm được thành lập tại: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại học Đ à Nẵng, thường xuyên tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục, cung cấp miễn phí các thông tin tuyển sinh và du học của các trường Đại học Đài Loan, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan theo học các chương trình học vị hoặc nghiên cứu tiếng Hoa.

Chương trình phục vụ

1. Cung cấp cơ hội học bổng và thông tin tuyển sinh của các trường Đại học Đài Loan, giúp đỡ sinh viên Việt Nam sang học tập tại Đài Loan.

2. Mở rộng chương trình giáo dục tiếng Hoa Quốc tế, tổ chức kỳ thi năng lực Hoa ngữ, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam tham gia kỳ thi.

3. Lập kế hoạch hoạt động học tập nghiên cứu ngắn hạn và chương trình hợp tác giáo dục Đài-Việt, cùng đào tạo nhân tài đất Việt.

4. Thu thập thông tin giáo dục quan trọng của Việt Nam và Đài Loan, nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho việc nghiên cứu học thuật và phát triển nền giáo dục song phương.

5. Tổ chức Diễn đàn giáo dục Đài-Việt, tạo cầu nối giao lưu đối thoại giữa các học giả song phương.

6. Thúc đẩy nhân viên giáo dục của Đài Loan và Việt Nam giao lưu và có những chuyến đi thăm hỏi lẫn nhau., xúc tiến giao lưu và hợp tác giáo dục song phương.

:::
Khép kín Bật